SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka v domu je socialna delavka in dela po smernicah namenjenih svetovalni službi v šolstvu. Pri svojem delu poskuša v skladu z možnostmi enakovredno upoštevati potrebe vodstva, vzgojiteljev, učencev in dijakov ter njihovih staršev.

Delo svetovalne delavke se tako nanaša na:

 • sprejem učencev in dijakov v dom,
 • vodenje dokumentacije o učencih in dijakih,
 • sodelovanje z vodstvom in vzgojitelji pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno izobraževalnega dela,
 • sodelovanje s starši (pogovorne ure),
 • obiski na domu učencev in dijakov nastanjenih v domu,
 • nudenje individualne pomoči učencem in dijakom,
 • skupinsko delo z učenci in dijaki – preventiva,
 • sodelovanje in povezovanje z zunanjimi institucijami s šolami, ki jih obiskujejo učenci in dijaki, s centri za socialno delo, z zdravstvenimi domovi, s svetovalnim centrom),
 • ugotavljanje potreb učencev, dijakov, njihovih staršev ter vzgojiteljev,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo v okviru doma,
 • vodenje domske skupnosti.

Svetovala služba: Anja Ferlin, Tamara Orlovič (nadomešča jo Maja Car)

SOGO dostopnost