OBLAČILA SVETA

OPIS PROJEKTA

Mladostnice bodo spoznale tradicionalna oblačila različnih kontinentov. Vsak mesec od oktobra do marca se bomo posvetili enemu kontinentu in iz literature in interneta poiskali oblačila, ki so na tem kontinentu tradicionalna in najbolj znana. Izdelali bomo plakat in v jedilnici vsem predstavili rezultate raziskovanja. Izdelajo majhne replike nekaterih tradicionalnih oblačil.

SOGO dostopnost