VZGOJITELJI PO SKUPINAH

  1. skupina

Suzana Merlak

Sara Ekart

  2. skupina

Darja Matko

mag. Andrej Kociper

  3. skupina

Matija Pohar

Sanja Vreča (nadomešča Katja Herga)

  4. skupina

Nina Harl

Nino Horvat Jergovič

  5.skupina

Saša Dravčbaher

Katja Herga

Nočna vzgojitelja

Natalija Ekart Misleta

Srečko Reisman

Varuh/negovalec: Sara Ekart

SOGO dostopnost