ZDRAVA ŠOLA

OPIS PROJEKTA

Sledimo rdeči niti: duševno zdravje, gibanje, zdrava prehrana. Dejavnosti se bodo izvajale in navezovale na nacionalno temo letošnjega šolskega leta, ter glede na posamezno skupino. Bolj natančno bodo mesečne aktivnosti razvidne iz preglednic načrtovanja oziroma evalviranja dela za določeno skupino ter naših spletnih objavah.

  • DAN ZDRAVE ŠOLE: v času od septembra do decembra.
  • Okrogla miza: Zdrava prehrana.
  • Priprava zdravih namazov in zdravilnih napitkov.
SOGO dostopnost