VPIS V DOM

V naš zavod so usmerjeni otroci/mladostniki s posebnimi potrebami.

V dom so nameščeni z odločbo o usmeritvi, ki jo izda regijsko pristojni Zavod za šolstvo na podlagi mnenja Komisije za usmerjanje.

Komisije za usmerjanje delujejo pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Sestavljajo jo zdravnik, psiholog, in defektolog, ki so stalni člani, po potrebi pa se jim lahko priključijo tudi strokovni delavci z drugih področij. Komisija deluje skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Zahtevo za uvedbo postopkov usmerjanja podajo starši oz. zakoniti zastopniki, predlog pa lahko v soglasju s starši poda tudi šola.

Povezave na:

SOGO dostopnost