Sredin bralni večer. Čas, ki si ga vzamemo za doživljanje slovenske literature in spoznavanju naših posebnosti, ljudskih šeg in navad. Le kdo ne pozna slovenskih ponarodelih zgodb o Butalah in butalcih. Zgodba o butalskem policaju in Cefizlju je polna metafor, ki jih lahko umestimo tudi v naš čas. Zabavne prigode obeh literarnih junakov so zabavale prav vse poslušalce. Branja so se lotili prav vsi mladostniki. Najbolj jih je nasmejala iznajdljivost Cefizlja, pa čeprav je glas o njegovih dejanjih bil strašljiv. Likovni izdelki, ki so nastali so nazorno uprizarjali celotno zgodbo. Sredini bralni večeri so med mladostniki vedno bolj aktualni, saj se jih zgodbe dotaknejo na neprisiljen način. Hkrati pa jim pomaga pri vzpostavitvi  odnos do literature in branja.

 

SOGO dostopnost