V letošnjem šolskem letu so mladostniki Doma Antona Skale Maribor dobili možnost brezplačne rekreacije v Športnem parku v Rušah. Gibalne vaje potekajo varno pod strokovnim vodstvom vzgojiteljice DAS Sanje Vreča, ki je poklicno tudi športni pedagog. Vaje so pripravljene za vsako vzgojno skupino posebej z upoštevanjem individualnih posebnosti vsakega mladostnika/-ce.

Več o počutju na tej rekreaciji pričajo fotografije.

SOGO dostopnost