Spoštovani starši, skrbniki,

Že od pojava viroz in gripe, v Domu Antona Skale Maribor izvajamo preventivne ukrepe širjenja bolezni. Zavedamo se, da nas je v domu veliko in zato je njihovo dosledno izvajanje toliko bolj potrebno in pomembno.
Prosimo vas, da v skrbi za svojega otroka / mladostnika ter nas zaposlene ki skrbimo čez teden za vaše otroke, sledite naslednjemu:

V kolikor je bil vaš otrok bolan in še ni popolnoma zdrav, ga skušajte zadržat doma, saj tudi v šoli otrok / mladostnik, ki se ne počuti dobro ne more slediti učnemu procesu niti ga v šolo bolnega ne smemo poslat

Če otrok / mladostnik kašlja ali kiha, ga opozarjajte, naj kašlja/kiha v zgornji del rokava ali v papirnati robček, ki ga takoj po uporabi zavrže.
Čeprav v domu redno razkužujemo kljuke, ograje, stikala …, ter otroke in mladostnike opozarjamo na pogosto umivanje rok z milom in tekočo vodo, tudi vi doma vašega otroka podučite, da si čim večkrat umije roke z milom.

Odsvetujemo prinašanje mehkih igrač, ki jih je težko očistiti, zato jih naj puščajo doma.

Obraznih mask v domu ne bomo delili. V kolikor želite, da jo vaš otrok / mladostnik uporablja, mu jih priskrbite sami, pri tem ga podučite, da je navadna obrazna maska učinkovita 2 uri in jo je po tem času potrebno zamenjati z novo staro pa zavreči.
Lahko se zgodi, da preventivno katere od načrtovanih dejavnosti zunaj doma ne bomo izvedli.

Prosimo, da nam redno javljajte odsotnost svojega otroka in razlog za odsotnost.

Virusi se prenašajo kapljično – otroka opozorite, da si z neumitimi rokami ne mane oči, nosa, ust.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani) sproti objavlja aktualne informacije v zvezi z koronavirusom in (samo)zaščito pred njim.

Lepo pozdravljeni,
Kolektiv Doma Antona Skale

https://www.nijz.si/sl   HIGIENA ROK  HIGIENA KAŠLJA

 

 

 

 

SOGO dostopnost