Spoštovani starši, rejniki, dragi otroci in mladostniki.

Poletje se počasi preveša v jesen in pred nami je prvi šolski dan.

Veselimo se ga, saj bomo ponovno vsi skupaj pred novimi doživetji, izkušnjami in spoznanji.

Dom je za vas odprt od 7. ure v torek, 1. 9. 2020.

PRVI ŠOLSKI DAN
Prvi šolski dan bo lep, tak kot vsako leto, le upoštevati moramo priporočila NIJZ, povezana s COVID-19, da vsi ostanemo zdravi.
V dom bodo vstopali otroci sami, kjer bodo dan preživeli s svojimi vzgojitelji, svetovalno službo, varuhinjo-negovalko, kuharicami, pralko…

Starši, ki svoje otroke prvič nameščajo v dom si bodo dom, sobo, skupino svojega otroka pogledali posamično, z masko na obrazu.
UKREPI ZAŠČITE PRED KORONAVIRUSOM


  1. VSTOP V DOM

Vstopajo le zaposleni in otroci/mladostniki, posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Razkužimo si roke pri vhodu.

 Pri vstopu je prisoten zdravstveni in svetovalna delavec, ki poskrbi za izvajanje ukrepov in otroke/mladostnike pospremi v matično skupino.

  • RAVNANJE V DOMU

Vrata skupin, sob, sanitarij naj bodo odprta, da je čim manj dotikov kljuke (razkužuje čistilka in zdravstvena služba).

Prehajanje otrok/mladostnikov iz ene v drugo skupino ni možno.

Prav tako svetujemo, da se tekom epidemije COVID-19 ohranja dodeljeni sedežni in red (1,5m razdalje).

Otroci/mladostniki med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo stvari

Priporočamo, da je vzgojitelj ves čas prisoten in skrbi za izvajanje ukrepov.

  • PREHRANA

V kuhinjo ne stopa nihče, ki v njej ni zaposlen.

Malico otroci/mladostniki zaužijejo v skupini, hrano dostavi kuharska pomočnica, razdeli jo vzgojitelj, ki si je pred razdeljevanjem umil roke.

Glavni obroki so v jedilnici, kjer so stoli poimensko označeni v 1,5 m oddaljenosti. Obroki so porcijski in jo razdelijo vzgojitelji. Pred hranjenjem zdravstveni delavec mizo razkuži.

Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom. Otroke/mladostnike se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po kihanju, kašljanju, pred in po malici itd.).

Otroke usmerja vzgojitelj.

Pitnik v jedilnici se ne uporablja.

Avtomat v kuhinji 1. skupine se ne uporablja.

  • GARDEROBA

Prenos virusa je možen preko različnih predmetov, tudi preko teksila.

Otroci/mladostniki ne hodijo v garderobo. Priporočamo, da garderobarka oprano perilo da vsakemu otroku/mladostniku na posteljo, ki to pospravi v omaro. Enako bo storila z brisačami.

Veselimo se in vemo, da nas nekaj pravil ne bo oviralo v naši ustvarjalnosti, v igri, učenju in zababavi.

Dostop do celotnega dokumenta se nahaja TUKAJ!

SOGO dostopnost