Vsakdanje življenje v domu in praktično učenje v šolah našim mladostnikom veliko pomenita. Nenazadnje jih spretnosti in znanja, ki jih pridobivajo na formalni in neformalni način, opremijo za življenje.

Čas pustovanja je še posebej priložnost, kjer se lahko njihove pridobljene slaščičarske izkušnje predstavijo navzven. Mladostnica Deja je v tem tednu pripravila pustne krofe in nam posredovala fotografijo le-teh. Ponosni smo na njene izdelke, ki so ji tako lepo uspeli in so zelo lepi.

Verjamemo, da so to tudi bili slastni krofi, ki so se jih razveselili pustne maske na obisku.

SOGO dostopnost