V Domu Antona Skale smo začeli z določenimi vestibularno-motoričnimi  vajami, s katerimi želimo učencem pomagati pri izboljševanju njihove koncentracije, vidne pozornosti, premagovanje impulzivnosti ter učinkovitejšemu zaviranju in usmerjanju njihovega gibanja. Z vajami želimo vplivati in ustvarjati razbremenilne razmere in jih  krepiti na področjih, ki jim omogočajo, da bi v svoji okolici bolje preživeli.

Prva srečanja so bila zabavna in vsi so te vaje opravili skladno s pričakovanji.

Simbolična fotografija s spleta: https://www.pinterest.com/pin/20055160817496839/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGO dostopnost