V Domu Antona Skale smo danes, za to šolsko leto,  zaključili z našimi bralnimi večer. Ugotavljamo, da so naši mladostniki  ob  bralnih večerih, uspeli vzpostaviti pozitivnejši odnos do branja in knjige. Okoliščine so bile res nekoliko nenavadne (nošenje mask, socialna razdalja), vendar nas vse to ni moglo odvrniti od branja.

V času “karantene” so rekli, da so pogrešali naše skupne bralne večere. Doživetja in razkritja, ki se dogajajo v posamezniku ob poslušanju in branju zgodb, so nekaj edinstvenega. Sploh pa za odraščajočega mladostnika, ki je poln želja, vprašanj ter v intenzivnem osebnostnem razvoju.

Naša zadnja zgodba je bila zgodba o Justini, avtorice Mete Malus. Naslov knjige je Zgodbe iz Zalega Loga in Golega Laza.

Zgodba pripoveduje  o trpljenju Justine v odnosu, in zakonu z možem, ki ga ni ljubila. Poročila se je le zato, ker so ju starši “spravili” skupaj. Zgodba je težka, polna trpljenja in ne dopušča pobega bralcu iz doživljanja realne ter nemogoče življenjske situacije Justine. Naši mladostniki so po branju za hip utihnili, potem pa pripovedali in opisali, kako so to zgodbo doživeli. Marsikdo od njih je že poznal kakšno podobno ali povsem enako situacijo. Z željo, da bodo naši mladostniki v življenju in svojih medosebnih odnosih, bolj uspešni od Justine, smo se poslovili od naših skupnih bralnih večerov.

 

SOGO dostopnost