Izjava o dostopnosti

Javni zavod Dom Antona Skale Maribor se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost našega spletišča das.splet.arnes.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče: das.splet.arnes.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • vsa neposredna obvestila za javnost o delu zavoda in o aktualnih ukrepih glede bolezni COVID-19,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče das.splet.arnes.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem. Spletišče uporablja vtičnik SOGO dostopnost, ki omogoča, da si lahko po želji spletišče prilagodijo potrebam obiskovalcem.

Obiskovalci spletišča tako lahko spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike in uredijo besedilo tako, da so vse povezave podčrtane.

Do te funkcije dostopate tako, da kliknete na spodnjo ikono, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 18. 10. 2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Izjava je bila nazadnje pregledana 25. 11. 2020.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča das.splet.arnes.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Zaradi manjšega obsega našega spletišča so nekatere objavljene vsebine manj prilagodljive posameznikom njihovim posebnimi potrebami.
Primeri takih vsebin so lahko:

 • Na spletni strani se na več mestih uporabljajo povezave do PDF-dokumentov. Dostopnost PDF-dokumentov je lahko problematična za slepe, ki uporabljajo bralnik zaslona, 
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami zavoda,
 • vsebine v zvezi z izvajanjem domskih storitev, kjer v največji možni meri ni možno zagotoviti dostopnost tudi za gluhe, ki komunicirajo v znakovnem jeziku.

Nekatere vsebine, ki jih na skupnem spletnem mestu das.splet.arnes.si objavljamo, da delno izpolnjujemo zakonske zahteve glede dostopnosti. Seznam teh vsebin:

 • Obvestila niso opremljena s tolmačenjem v slovenskem znakovnem jeziku in niso opremljena z video posnetki, ali s podnapisi,
 • Na spletišču ni vsebin v znakovnem jeziku.

Da bi povsem lahko preuredili spletišče je zaenkrat to finančno in organizacijsko prevelik zalogaj.

Nedostopna vsebina Doma Antona Skale Maribor

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Dom Antona Skale Maribor
Majcigerjeva 37, 2000 Maribor
 Telefon 02 429 57 00
 E-poštadom.antona-skale@guest.arnes.si

SOGO dostopnost