O NAS

Dom Antona Skale Maribor,  s sedežem v Mariboru, Majcigerjeva ulica 37, je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen za domsko varstvo ter vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. S 1. 9. 2021 se je združil z OŠ Gustava Šiliha Maribor v nov javni zavod.

Sedaj je dom enota Centra za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor.

Smo lepo urejen, sodoben in prijazen dom otrokom in mladostnikom s težavami v razvoju, ki med tednom živijo pri nas.

V Dom Antona Skale Maribor se namestijo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami z motnjo v duševnem razvoju in z drugimi razvojnimi težavami/motnjami.

DOM ANTONA SKALE MARIBOR otrokom in mladostnikom nudi:

  • vrhunsko celodnevno oskrbo: dnevno in nočno varstvo, 5 zdravih obrokov, pranje, šivanje in likanje,
  • strokoven tretman specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki temelji na zmanjšanju otrokovih primanjkljajev in izhaja iz posameznika,
  • intenzivno učno pomoč,
  • celodnevno zdravstveno oskrbo in nego,
  • svetovanje in pomoč svetovalne službe otroku in njegovi družini,
  • razvoj otrokovih interesov in močnih strani preko projektov in interesnih dejavnosti.

Dom Antona Skala procelje Dom Antona Skala igrisce

Prispevek slovenske televizije o Domu Antona Skale:

Domska himna:

SOGO dostopnost