OSTALI DELAVCI

– Bojana Rojs – računovodstvo, tajništvo

– Beti Forstner – računovodstvo

– Mateja Kramberger – ekonom

– Terezija Kotnik – kuharica

– Vesna Kurbus – kuharica

– Jana Mertik – pomočnica kuharice

– Robert Dobnik – hišnik

– Nada Hajnc – čistilka

– Milena Majer – čistilka

– Darinka Gajšek – perica