OSTALI DELAVCI

– Mateja Kramberger – ekonom

– Sara Ekart, varuh negovalec

– Frančiščka Prapotnik – kuharica

– Vesna Kurbus – kuharica

– Jana Mertik – pomočnica kuharice

– Iztok Očkerl – hišnik

– Nada Hajnc – čistilka

-Renata Korošec – čistilka

– Karmen Kranjc – čistilka

– Purg Aleksandra – pralka

SOGO dostopnost