OSTALI DELAVCI

– Mateja Kramberger – ekonom

– Sara Ekart, varuh negovalec

– Klara Jagodič – kuharica

– Vesna Kurbus – kuharica

– Jana Mertik – pomočnica kuharice (nadomešča jo Ljubica Jelača Travica)

– Iztok Očkerl – hišnik

– Nada Hajnc – čistilka

-Renata Korošec – čistilka

– Karmen Kranjc – čistilka

– Purg Aleksandra – pralka

SOGO dostopnost