DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA

OPIS PROJEKTA

V današnjem času se srečujemo z zmešnjavo vrednot in imamo tudi  malo možnosti dobre identifikacije, preplavljeni smo z mediji in potrošništvom na račun naših osebnih, neposrednih doživetij. Takšno staje pri mladih zelo hitro pripelje do občutkov brezupa, nemoči, razvrednotenosti in konflikta s kompliciranimi pravili naše družbe. Tako mladi postanejo izgubljeni, pasivni, nimajo urejenih vrednot, izgubijo veselje, srečo, zadovoljstvo ter se lahko celo podajo v mladinsko kriminaliteto, saj sta napetost in avantura prisotna le še prek kršitev zakona.
Želja po doživetjih je naraven del človeškega razvoja, povezan z vprašanjem o smislu življenja. V projektnem delu so mladim omogočene prave, doživete, temeljne izkušnje pa tudi skupna opravila nujnih nalog življenja v preprostem in naravnem okolju, s solidarnostjo in soočanjem s samim seboj.
Zaprti karakter projekta, ki ga povzroča prostorna oddaljenost in je povezan z odtujenostjo v odnosih navajeni področij, izkoristimo za konstruktivnejše premagovanje kriz in izboljšanje sposobnosti reševanja konfliktov.
Z doživetjem, udeležbo v procesih skupnega delovanja in ravnanja lahko pedagogi usmerjamo razvojni proces na prave poti.
Ideja o postavljanju ljudi v doživljajske situacije, z namenom doseči določene vzgojno-izobraževalne cilje, ni nova. Pogost zasledimo tendenco po gledanju na doživljajsko pedagogiko kot na precej novo , nedavno razvito gledanje v pedagoški praksi.

Otroci in mladostniki bodo preživeli 5 dni ob morju, predvidoma v Piranu, v treh apartmajih, po štiri osebe. Delali bomo po zastavljenem načrtu, predvsem pa se veliko kopali. Vse obroke si bomo pripravili sami, tudi hrano si bomo sami nabavljali.

Otroci in mladostniki bodo preživeli 5 dni v termah, predvidoma v prekmurski regiji. Bivali bomo v apartmajih ali pa v kočah. Delali bomo po zastavljenem načrtu, predvsem pa se veliko kopali. Glede obrokov se bomo pa dogovorili naknadno, vsaj en dnevni obrok bomo pripravljali sami. Predvidevamo izlet v vsaj eno izmed naših sosednjih držav (Hrvaška, Madžarska).

SOGO dostopnost