VZGOJITELJI

  1. skupina

Tanja Furek

Zlatko Štramec

  2. skupina

Vesna Kolenko

Mihael Reisman

  3. skupina

Darja Matko

mag. Andrej Kociper

  4. skupina Matija Pohar
  5.skupina  mag. Natalija Ekart Misleta
Nočni vzgojitelj Srečko Reisman

Varuh/negovalec: Zlatko Štramec, Darinka Gajšek