OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Svetovalna delavka: Tamara Orlovič

Medicinski tehnik: Franci Harc

Medicinska sestra: Tadeja Kramberger

SOGO dostopnost