OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Svetovalna služba: Anja Ferlin, Tamara Orlovič (nadomešča jo Maja Car)

Medicinski tehnik: Franci Harc

Medicinska sestra: Tadeja Kramberger

SOGO dostopnost