OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Ravnateljica: dr. Marica Horvat

Svetovalna delavka: Anja Ferlin

Medicinski tehnik: Franc Harc

Medicinska sestra: Tadeja Kramberger