Naši mladostniki in mladostnice se vedno veselijo druženja drug z drugim, seveda če je le to mogoče izvesti.

V tem tednu so naši fantje dobili družbo v našem fintes studiu, kar je seveda popestrilo dinamiko izvajanja vaj in motivacijo. Tudi dekleti, ki sta se jim pridružile sta bile zelo aktivne in motivirane. Telesna samopodoba je zelo pomembna za vso odraščajočo mladino. Sprejemanje sebe, takega kot si, je velikokrat težko. Prav tako tudi okolica ni vedno dobronamerna, pa čeprav ne vedo kaj je v ozadju telesnih proporcij ali drugih morfoliških značilnosti. Je pa zanimivo videti, kako so posamezniki spretni in telesno gibljivi. Marsikdo je presenetil s svojimi zmožnosti, in se pokazal v čisto drugi luči. Obvladovanje lastnega telesa in sposobnost izvajanja zahtevnih gibov je razblinil marsikatero stereotipno predstavo, kaj kdo zmore oziroma kaj se pričakuje, da bo zmogel. Medvrstniško sodelovanje se je tukaj zelo izkazalo. Vsak je pomagal pri tisti vaji, kjer je bil prepričan, kako jo je potrebno izvesti. Kljub težkim in zahtevnim vajam so se naši mladostniki zabavali in smejali. Ob preizkušnjah na čas pa so sdrug drugega bodrili za dosego čimboljšega časa.

Spodnje fotografije priakzujejo nekaj utrinkov našega druženja ob ogrevalnih vajah.

SOGO dostopnost