Razvijanje socialnih kompetenc pri naših naših mladostnikih je ena izmed naših prioritetnih nalog. Poleg dnevnih razgovorov in drugih aktivnostih, že nekaj časa, izvajamo tudi izkustveno učenje socialnih veščin, izboljšanje in razvijanje prilagodljivejšega vedenja ter uspešnejše sprejemanje vrstnikov in drugih oseb. Nekateri otroci sicer ne čutijo pretirane potrebe ali želje po druženju z vrstniki, zato jim pomagamo, da do določene mere vseeno razvijejo sposobnost vljudnega, spoštljivega vzpostavljanja stikov. Tudi z drugimi ljudmi. Da bi naši mladostniki bili uspešni tudi, kadar zaključijo šolanje in svojo vključitev v domu, je potrebno, da pridobijo in razvijejo zmožnost spoštljivega in harmoničnega sobivanja v neki skupnosti, kar predstavlja eno izmed ključnih kompetenc za vseživljensko učenje.

Danes so naši mladostniki razpravljali o zavedanju in obvladovanju čustev ter o pomenu komunikacije čustev. Mladostniki so skozi vprašanja samoocenili svoje zaznave glede prepoznavanja čustev. Pri tem pa podoživeli tudi svojo pot osebnostne rasti od vključitve v domsko vzgojo do danes. V razpravi so se porajale ideje in predlogi, kaj in kako ravnati v primeru občutenja negativnih čustev. Kljub temu, da je taka poglobljena introspekcija zahtevna, so naši mladostniki to zmogli. Z veseljem se vključujejo v tovrstne aktivnosti, zato bomo s podobnimi delavnicami nadaljevali po zimskih počitnicah.

SOGO dostopnost