Koncert je namenjen zbiranju prostovoljnih prispevkov

za nakup novega kombija.

SOGO dostopnost