Modri si človek zakladov ne zbira.

Kolikor več je storil za druge,

toliko več  je storil za sebe.

Kolikor več se je drugim razdajal,

toliko več je zase nabral.  (iz stare kitajske filozofije)

Spoštovani dobrotniki, prijatelji otrok POMAGAJTE OTROKOM s posebnimi potrebami z donacijami

Dom Antona Skale je dom približno 50 otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki so v svojem otroštvu in mladostništvu zaradi primanjkljajev na različnih področjih prikrajšani za običajno življenje

Mnogi prihajajo iz socialno in ekonomsko zelo šibkih družin, saj njihovi starši nimajo zaposlitve ali pa le skromne dohodke. Svojim otrokom pogosto ne morejo zadovoljiti osnovnih človeških potreb. Nobene možnosti nimajo za vključevanje otrok/mladostnikov v različne, za njih nujne oblike preventivnih, sprostitvenih ali korektivno-kompenzacijskih programov.

Nekateri otroci so brez staršev, nekateri romajo iz rejništva v rejništvo.

Poslanstvo, vizija in trdna odločenost vseh zaposlenih Doma Antona Skale je, da tej, v družbi najbolj ranljivi populaciji otrok in mladostnikov omogočimo pridobivanje znanj, sposobnosti in socialnih izkušenj, ki jim bodo pomagale pri integraciji/inkluziji v družbi. V ta namen izvajamo projekte, različne dejavnosti, terapije, …

Za vse to je potreben denar, ki ga dom nima, saj nam država zagotavlja samo nujna sredstva za izvajanje osnovne vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Prosimo vas, da s svojim humanim denarnim prispevkom omogočite tej, v družbi najbolj ranljivi populaciji otrok/mladostnikov, bolj optimalen, bolj izkustven, bolj srečen in manj stigmatiziran razvoj.

Za pomoč se vam zahvaljujemo in vas vljudno vabimo, da nas obiščete ter se prepričate o naši strokovnosti  ter počutju otrok in mladostnikov.

Veseli bomo vsakega vašega darovanja, ki nam bo pomagalo, da se bomo povezali ter na ta način otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami pomagali h kakovostnejšemu življenju.

Sredstva, ki ste nam jih pripravljeni donirati, nam lahko nakažete na
TRR Centra Gustava Šiliha Maribor s pripisom:

Donacija za otroke enote DAS Maribor

Seznam dosedanjih donatorjev Doma Antona Skale Maribor

SOGO dostopnost