Dragi starši in skrbniki, otroci in mladostniki.


Kot veste se zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 se na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in Odredbe ministra za zdravje o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja izvedejo naslednji ukrepi:

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, dom zapiramo. Ukrep je trenutno predviden do preklica. Glede na razvoj dogodkov vas bomo obvestili o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

V domu smo se odločili, da bomo s ponedeljkom, 23. 3. 2020,  pričeli z izvajanjem načrtovanega programa na daljavo.

Za izvajanje programa na daljavo smo se odločili na podlagi priporočil in v dobro otrok in mladostnikov, saj želimo, da bi naši otroci/mladostniki ostali v stiku z vzgojno-izobraževalnim delom.

Vzgojitelji bodo vstopili v kontakt z otroci/mladostniki in starši, vsak vzgojitelj bo sproti pripravljal delo in bo v kontaktu z otroci oz. mladostniki. Naša prednostna naloga bo učno področje, vzgoja k samostojnosti, delovna vzgoja, usmerjena zaposlitev in aktivno izkoriščanje prostega časa ter skrb za zdravje.

Vas, starše, skrbnike, pa prosimo, da nam v teh izrednih razmerah pomagate, kolikor je to le mogoče, s spremljanjem in spodbujanjem.

Prepričani smo, da nam lahko s skupnimi močmi uspe tudi tak način dela, želimo si pa, da se vsi kmalu zdravi vrnemo v Dom Antona Skala. 

dr. Marica Horvat, ravnateljica

 

 

 

SOGO dostopnost