V okviru bralnih večerov smo v sredi izbrali pesem Mati domačega avtorja  iz Slovenskih goric Ivana Krambergerja. S tem smo želeli učencem približati materinski dan, dan družine in pretekli dan žena. Pesem so brali vsi učenci. Nastale ilustracije nazorno prikazujejo doživljanje mame, kot osrednje figure v družini. Vrednote in ljubezen matere so v tej preprosti pesmi prepoznali vsi učenci.

 

 

SOGO dostopnost