Naši mladostniki so se tudi letos pridružili obeležitvi dneva Downovega sindroma, katerega je Generalna skupščina OZN razglasila, da bo 21.marca. Gre za svetovni dan Downovega sindroma, saj ta datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici.

Razpoznavni znak tega dne so pisane kratke nogavice, ki opozarjajo, da so ljudje, ki živijo na Zemlji, raznoliki: mnogo njihovih potreb je univerzalnih; nekateri med nami pa imajo – zaradi različnih razlogov – tudi posebne potrebe. Mednje sodijo posamezniki z Downovim sindromom, saj dodaten kromosom v njihovih telesnih celicah vpliva na njihov duševni in telesni razvoj.

Živopisane kratke nogavice smo razstavili v skupnem prostoru, našem gledališkem odru.

Vir: http://www.downov-sindrom.si/index.php/21-marec-svetovni-dan-ds

SOGO dostopnost