Naši četrtki v Domu Antona Skale so prežeti s številnimi interesnimi dejavnostmi. Med temi je tudi pevsko-glasbeni večer, kjer naši mladostniki prepevajo in igrajo na različnih glasbilih. Ta četrtek smo posvetili spoznavanju ljudskih pesmi, ki na šaljiv način opisuje takratno življenje.

Skupaj smo uspeli sinhronizirati glasbila in naše glasilke. Nasmehi naših mladostnikov so lepo popestrili celoten večer.

SOGO dostopnost