Verjetno ga ni mladostnika, ki si ne bi zaželel doživeti prvi poljub. Kljub vsem omejitvam smo poskušali doživeti prvi poljub preko branja mladinske literature. Počasi po poglavjih si ob sredah zvečer vzamemo čas in prebiramo zgodbe Tea, ki pripoveduje o svoji neskončno veliki želji, da bi doživel prvi poljub. Ker ima težave s srcem mu dogodivščin ne zmanjka. Branje knjige je izvalo pri naših mladostnikih veliko smeha, saj je besedišče polno slengov in besed, ki jih naši mladostniki zelo dobro poznajo in jih celo sami uporabljajo. V zgodbo so se uspeli vživeti v tolikšni meri, da sploh niso opazili, da zgodbe beremo že eno uro.

SOGO dostopnost