V Domu Antona Skale veliko skrb namenjamo izobraževanju mladostnikov, saj ugotavljamo, da so najbolj ranljiva skupina. Tako smo v okviru Zdrave šole in preventivnih dejavnosti NIJZ (nacionalni inštitut za  javno  zdravje) organizirali predavanje. Diplomirana medicinska sestra Selma Prejac je vsem prisotnim predstavila nekatere zasvojenosti, ki so najbolj pogoste. Iz lastnih izkušenj je opisala, kako težko so reševali življenja tistim, ki so zlorabili alkohol in druge droge. Verjamemo, da se je predavanje nekatere toliko dotaknilo, da ne bodo eksperimentirali s svojim zdravjem in prihodnostjo. Nekaj o dogodku pričajo spodnje fotografije.

 

 

SOGO dostopnost