Naši mladostniki so skupaj z vzgojitelji sodelovali na prednovoletnem bazarju v Qlandiji. Številni radovedni obiskovalci so bili navdušeni nad izdelki. Nekaj prostovoljnih prispevkov se je nabralo, zato se naši  mladostniki že veselijo izletov in drugih druženj. Nabrana sredstva so namenjena pokritju nadstandardnih stroškov in izpolnitvi želja otrok (npr. sladoled). Dimnikarja sta bila najbolj pohvaljena, saj prinašata v vsak dom srečo.

 

SOGO dostopnost