V sredo, 22.2.2023, so nas v okviru projekta Korak k sončku obiskali učenci OŠ Montesori. Projekt preko katerega učenci spoznavajo otroke s posebnimi potrebami, so želeli spoznati vrstnike, ki bivajo v domovih za otroke s posebnimi potrebami ter kakšne aktivnosti se izvajajo v okviru domske vzgoje. V Domu Antona Skale smo jim pripravili sprejem in sodelovanje v delavnicah po skupinah. Naša dolgoletna strokovna sodelavka-vzgojiteljica Darja Matko je prisotnim slikovito predstavila zgodovino in poslanstvo doma za otroke s posebnimi potrebami. V nadaljevanju našega druženja pa je vse skupaj usmerila v posamezne skupine, kjer so jih pričakali vzgojtelji s pripravljenimi delavnicami. Skozi ves popoldan so se naši mladostniki zelo potrudili in z nekaterimi učenci hitro vzpostavili pristen prijateljski stik. Veliko je bilo smeha in zabavnih dogodkov, kar jih je še bolj povezalo. Na koncu smo naredili kratko evalvacijo srečanja, kjer so vsi izrazili zadovoljstvo z druženjem in medsebojnim spoznavanjem. Biti drugačen za vsakega mladostnika predstavlja neki poseben izziv. Za vse tiste, ki se s temi mladostniki srečujejo slučajno, pa je to izjemna priložnost za nova spoznanja in širitev lastne percepcije in premostitev morebitnih stereotipov. Učenci iz OŠ Montessori Maribor so izrazili željo, da bi se še kdaj srečali in družili. Več o samem dogodku pričajo spodnje fotografije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGO dostopnost