V luči izkušenj iz preteklosti, ko smo v času epidemije šole in domovi z mladostniki delali od doma, smo se v tem šolskem letu lotili računalniškega opismenjevanja. V okviru računalniškega krožka mladostniki danes spoznavajo kako učinkovito uporabljati IKT tehnologijo pri šolskem delu ter kakšne so lahko ovire ali posebnosti. Njihovo znanje bomo postopoma nadgrajevali do te mere, da bodo sposobni prepoznati virtualno okolje v katerem bodo delali ter znali izbrati ustrezna programska orodja. Ob ukrepih za preprečevanje širjenju okužb je težko vzdrževati pozornost, a so se naši mladostniki tukaj lepo izkazali.

V uvodnem srečanju smo izpeljali večino načrtovanih vsebin, zato se sedaj s pričakovanji oziramo naprej v nova znanja in odkrivanja uporabnih računalniških vsebin za šolsko delo.

SOGO dostopnost