Skrb za mladostnike ni samo skrb za bivanje v domu ter nudenje pomoči pri šolskih obveznostih, ampak tudi učenje za življenje.  Bivanje v domu pravzaprav je življenje in zato temu posvečamo še posebno pozornost. Nekateri mladostniki tako samoiniciativno prevzemajo različne vloge. Med drugim tudi skrb za rože. Vsakodnevno skrb za rastline in bivalni prostor bomo še naprej spodbujali, saj s tem mladostnike vedno bolj opolnomočimo za samostojnejše življenje.

 

SOGO dostopnost