Naši mladostniki zelo radi poprimejo za “grable” in “samokolnico”, še posebej kadar gre za urejanje okolice Doma Antona Skale. Pri tem jih ni potrebno posebej voditi, saj jih kar nekaj prihaja iz ruralnega okolja, in so jim tovrstna opravila povsem vsakdanja. Pri tem gre tudi za “učenje za življenje” oziroma bivanje v našem domu pravzaprav “je življenje”, saj se vsi dnevno srečajo z izzivi, ki so del našega sobivanja.  

Več o samem urejanju pričajo spodnje fotografije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGO dostopnost