V Domu Antona Skale se zavedamo, da se je potrebno odzivati na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov.  Dobra psihofizična pripravljenost je tudi dejavnik, ki močno vpliva na učne zmožnosti otrok.

V okviru projekta Zdrava šola in domskega krožka smo danes začeli s kondicijskimi pripravami. Skupina je za začetek prehodila 3 km.  Gibanje je  pomemben dejavnik na poti do zdravja nasploh, zato bomo našo pripravljenost postopoma stopnjevali do mere, da bomo spomladi zmogli daljši pohod. Našo pot si lahko ogledate na spodnjih slikah.

SOGO dostopnost